Lợi nhuận đi lùi, dòng tiền âm kỷ lục nhưng An Gia của Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng bảo lãnh nợ 150 tỷ đồng cho công ty khác

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10, AGG hiện ở mức 24.500 đồng/cổ phiếu (-0,61%)

Ngày 8/12, Bất động sản An Gia đã có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin về việc chấp thuận bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ khoản vay tín dụng 150 tỷ đồng của Bất động sản Lê Gia.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Lê Gia có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702659938. Địa chỉ đăng ký tại thửa đất số 1165, tờ bản đồ số 09, khu phố Khánh Hội, phường Tấn Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Phía An Gia cho biết, sẽ đảm bảo đối với khoản tín dụng có giá trị tối đa 150 tỷ đồng và bất kỳ khoản gốc, lãi, phí, chi phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại nào liên quan mà Lê Gia nợ và phải trả Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Khoản tín dụng dự kiến giải ngân trong năm 2023.

AGG giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Sáng đại diện và thay mặt để thương lượng và làm việc với bên cấp tín dụng, Công ty Lê Gia, các cơ quan có thẩm quyền và các bên về tất cả các vấn đề liên quan để phù hợp với quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.848,62 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 53,7 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,7%, lên 26,2%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 3.714,48 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 134,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Bất động sản An Gia ghi nhận âm 832,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.533,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 588,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 220,9 tỷ đồng.