Theo đó, năm 2020, HOSE ghi nhận doanh thu thuần đạt 993 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019. Đóng góp lớn vào vào doanh thu của HOSE là từ thu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán với 873,4 tỷ đồng, tăng 45% so với 2019.

Trong năm 2020, HOSE ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 44% so với cùng kỳ đạt 924,06 tỷ đồng. Chi phí tài chính và phi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt là gần 59 tỷ đồng và hơn 288 tỷ đồng. Kết quả, HOSE báo lãi trước thuế đạt 691 tỷ đồng và sau thuế đạt gần 553 tỷ đồng, tăng 45,84% so với năm 2019.

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 648 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, HNX đạt hơn 732 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất với 637,08 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước; tiếp đến là doanh thu thu phí đấu thầu, đấu giá là 47,99 tỷ đồng, tăng 0,8%; thứ 3 là mảng cung cấp thông tin với 32,01 tỷ đồng, tăng gần 20,%...

Lợi nhuận gộp 2020 của HNX ở mức 637,11 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 83,7% của năm 2019 lên 87% trong 2020. Kết quả, HNX báo lãi sau thuế năm 2020 hơn 399 tỷ đồng, tăng 28,29% so với 2019./.

Thái Duy