Long An

Cán bộ Hải quan Long An kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu. Ảnh: TL

Cụ thể, 7 tháng của năm 2021, đơn vị đã phát hiện, xử lý 131 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, xử phạt hành chính về thủ tục hải quan 22 vụ, với số tiền thu nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng; 36 vụ vi phạm hành chính về thuế, thu nộp ngân sách hơn 861 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện 18 cuộc kiểm tra sau thông quan, ấn định thuế thu nộp ngân sách hơn 11,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021, đơn vị tập trung vào thực hiện thu thập thông tin các doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất xuất khẩu mặt hàng hạt điều theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; thu thập thông tin doanh nghiệp để lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và các hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau năm 2022./.

Ngọc Linh