Masan huy động thành công vốn cổ phần trị giá 250 triệu USD từ Bain Capital

Masan là tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam

Được quy đổi ở mức 25.356 VND/USD, tỷ giá USD/VND đang ở mức đỉnh, Masan tiếp nhận 6.228 tỷ đồng tiền mặt thuần từ khoản đầu tư này (tiền thu về sau khi trừ phí giao dịch), giúp cải thiện đáng kể bảng cân đối kế toán của công ty.

Tập đoàn Masan cho biết sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm đòn bẩy và giảm chi phí lãi vay, với mục tiêu nợ ròng trên EBITDA là <3,5x.

Đáng chú ý, trong 2 năm vừa qua, Tập đoàn Masan đã thành công huy động được 1,5 tỷ USD từ thị trường vốn toàn cầu.

Trong quý IV/2023, Tập đoàn Masan đã phòng ngừa thành công 100% rủi ro các khoản nợ dài hạn bằng đồng USD, với các điều khoản hợp lý: 950 triệu USD tiền gốc vay được chuyển đổi sang VND ở tỷ giá 23.937 và lãi suất cố định ở mức 8,93% mỗi năm.

Theo đó, hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swaps) kết hợp với FX kỳ hạn: 45 triệu USD thanh toán gốc vào năm 2024 với tỷ giá (FX) là 24.005; 300 triệu USD có lãi suất cố định 6,48% mỗi năm trong 5 năm, với tỷ giá 1 năm (1-year FX) ở mức 23.790 để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ và lãi suất. Do đó, việc đồng USD tăng giá gần đây không gây tác động trọng yếu đến lợi nhuận của Tập đoàn Masan.

Bên cạnh đó, vào ngày 20/4 vừa qua, Ngân hàng Techcombank (TCB) - doanh nghiệp liên kết của Masan, đã thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Sở hữu 19,9% lợi ích kinh tế tại TCB, Tập đoàn Masan dự kiến ​​sẽ nhận được hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt trong 6 tháng tới.