Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 19/04/2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung: Báo cáo của HĐQT, BKS về tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2024, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 18/01/2024.

Tài liệu họp: Phiếu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến và tài liệu họp được cập nhật trên website chính thức của MB, tại địa chỉ: www.mbbank.com.vn; mục Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).

Lưu ý: Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp) vui lòng mang theo bản gốc: Giấy mời họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với người được Cổ đông ủy quyền dự họp). Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị MB - Số 18 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 024.62661088 máy lẻ 3687/3688/3699 hoặc gửi qua địa chỉ email: [email protected].