Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-MB-HĐQT ngày 20/9/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc việc thành lập Chi nhánh Ninh Thuận.

Căn cứ công văn số 383/NTH ngày 15/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Ninh Thuận.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thành lập Chi nhánh Ninh Thuận kể từ ngày 12/10/2023;

Địa chỉ: Số 398 Thống Nhất, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 02593.822.999 - Fax: 02593.822.999

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối,…/.