Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-MB-HĐQT ngày 22/05/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về việc việc thành lập Phòng giao dịch Bình Minh trực thuộc chi nhánh Vĩnh Long.

Căn cứ công văn số 430/VIL.TT ngày 26/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân đội - Phòng giao dịch Bình Minh trực thuộc chi nhánh Vĩnh Long.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB)

Trân trọng thông báo thành lập Phòng giao dịch Bình Minh trực thuộc Chi nhánh Vĩnh Long kể từ ngày 06/06/2023;

Địa chỉ: Số 79A - 79B Nguyễn Văn Thảnh, tổ 6, khóm 2, phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3890 333 - Fax: 0270 3890 366

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối…