World Bank cho biết, lệnh cấm trên có hiệu lực 2,5 năm sau khi công ty này thừa nhận các hành vi gian lận.

"Theo những gì đã thừa nhận, Cty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long và các công ty con đã nộp những văn bản không đúng sự thật trong quá trình tham gia đấu thầu của các dự án Nâng cấp đô thị Vùng Đồng bằng sông Cửu Long- phần do Quỹ Tín thác tài trợ; Dự án Giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn hai và Dự án Phát triển Bền vững Tp. Đà Nẵng" - World Bank cho biết.

Cũng theo World Bank, lệnh cấm này là một phần trong Thỏa thuận giải quyết qua đàm phán với sự hợp tác từ phía công ty. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2013. Trong thời gian này, Cty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long và các công ty con của công ty này sẽ bị coi là không đủ điều kiện tham gia bất kỳ hợp đồng nào do World Bank tài trợ.

Theo thỏa thuận này, công ty cũng sẽ cần phải thể hiện sự tuân thủ đầy đủ và thỏa đáng với các tiêu chuẩn về liêm chính của World Bank.

“Những trường hợp gian lận như thế này nằm trong một lĩnh vực điều tra quan trọng của Văn phòng Phó Chủ tịch phụ trách Liêm chính của Ngân hàng Thế giới,” ông Leonard McCarthy, Phó Chủ tịch Phụ trách Liêm chính của Ngân hàng Thế giới chia sẻ.

“Tại Văn phòng Phó Chủ tịch phụ trách Liêm chính của Ngân hàng Thế giới, chúng tôi điều tra các trường hợp gian lận để đảm bảo rằng độ tin cậy của hỗ trợ kỹ thuật do các dự án của chúng tôi cung cấp là một phần của giải pháp phát triển bền vững và hiệu quả".

Theo World Bank, lệnh cấm đối với Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long cũng được áp dụng bởi các ngân hàng phát triển đa phương khác theo Hiệp định công nhận lệnh cấm chung đã được ký vào 9/4/2010./.

Vũ Luyện