tien co

Gia đình ông Đặng Văn Sinh ở xóm 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện được 22kg tiền cổ chất liệu bằng đồng trong khu vực vườn nhà.

Ngày 10/10, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Gia đình ông Đặng Văn Sinh ở xóm 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang vừa phát hiện được 22kg tiền cổ chất liệu bằng đồng trong khu vực vườn nhà.

Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, số tiền cổ bao gồm tiền Việt Nam và Trung Quốc. Tiền Việt Nam có niên hiệu Cảnh Hưng Thông bảo, Cảnh Hưng Đại bảo, Cảnh Hưng Tuyền bảo và Cảnh Hưng Cự bảo (1740 - 1786) có niên đại thời Lê. Tiền Trung Quốc có niên hiệu Nguyên Phong Thông bảo (1085) thời Tống và Chiêu Võ Thông bảo, Khang Hy Thông bảo và Hồng Hóa Thông bảo (1676), thời Khang Hy...

Ông Đặng Văn Sinh cho biết: Số tiền cổ này do kẻ gian đột nhập vào vườn đào trộm, sau khi phát hiện gia đình ông đã thu hồi và trình báo lên chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, kẻ gian đào trộm ở độ sâu gần 2m, toàn bộ tiền được cất giữ trong 5 chiếc bình gốm bằng đất nung màu vàng, nhưng khi đào đã bị vỡ và một chiếc bát thời Lê, trang trí gốm hoa lam, đáy tráng men màu huyết dụ có đề chữ Hán cổ (chính).

Địa điểm phát hiện nằm gần bờ phía Tây sông Ngàn Sâu, gần phế tích đền Bà Chúa Kho, cách mộ Trạng Sử khoảng 300m.

Với phát hiện trên giúp các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, khảo cổ tìm hiểu thêm về các loại tiền cổ, về vùng đất này trong lịch sử. Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ xin giấy phép để khai quật khẩn cấp một số địa điểm nói trên nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu./.

Công Tường/TTX