Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát chi

Công tác kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) liên tục cải cách, đổi mới mang đến sự hài lòng cho khách hàng giao dịch.

Việc Tổng giám đốc KBNN ban hành Chỉ thị số 589/CT-KBNN một lần nữa khẳng định vai trò của công tác KSC, hướng tới sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phục vụ của KBNN.

Ông Phạm Hồng Tam - Giám đốc KBNN Quảng Bình cho biết, để vừa đảm bảo KSC chặt chẽ vừa tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch, KBNN Quảng Bình đã thường xuyên thực hiện rà soát lại chất lượng đội ngũ công chức trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo đáp ứng đầy đủ năng lực trình độ chuyên môn xử lý hồ sơ; sắp xếp, phân công giao dịch viên phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn…

Đặc biệt, mỗi cán bộ công chức KBNN Quảng Bình luôn chấp hành tốt các cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện các quy trình về TTHC theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. “Trong thời gian qua, KBNN Quảng Bình không để tồn đọng hồ sơ mà không có lý do; không yêu cầu khách hàng bổ sụng hoặc gửi thêm hồ sơ chứng từ trái với quy định” - ông Tam nói.

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CTV
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CTV

Ông Tam cũng cho biết, ngay sau khi chỉ thị được ban hành, KBNN Quảng Bình đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ biết và thực hiện nghiêm. Đồng thời, KBNN Quảng Bình tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Đóng trên địa bàn thủ đô, với gần 10.000 đơn vị giao dịch, khối lượng chứng từ thanh toán bình quân trên 15.000 chứng từ/ngày, nhưng KBNN Hà Nội luôn nhận được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng giao dịch về chất lượng phục vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, với trọng tâm là khách hàng, KBNN Hà Nội đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp tối ưu, mang lại nhiều thuận lợi hơn nữa. KBNN Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ KSC, như: làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KSC.

Kiểm tra thường xuyên và đột xuất, luân phiên cán bộ

Công tác KSC thường phải tiếp xúc với khách hàng, nên rất dễ phát sinh tiêu cực. Theo đó, KBNN thường xuyên yêu cầu cán bộ tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng. Đồng thời, KBNN luôn yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện TTHC trong công tác KSC. Đặc biệt là thực hiện luân phiên cán bộ làm công tác KSC.

Tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu

Chỉ thị số 589/CT-KBNN của Tổng giám đốc KBNN yêu cầu toàn hệ thống nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN; chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đặc biệt, nghiêm cấm công chức KSC yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN…

Theo ông Phạm Hồng Tam, trước khi có chỉ thị, hàng năm vào thời điểm tháng cuối cùng của năm tiếp theo, KBNN Quảng Bình đã ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ và Kế hoạch tự kiểm tra đối với toàn thể các đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra toàn diện lĩnh vực công tác thuộc KBNN, trong đó trọng tâm là công tác KSC, trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Sau khi có chỉ thị, KBNN Quảng Bình đã yêu cầu các phòng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát từ xa thông qua dịch vụ công trực tuyến việc thực hiện TTHC trong KSC. “Trường hợp phát hiện các cá nhân, đơn vị thực hiện không đúng quy định, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng sẽ xử lý kỷ luật theo đúng quy định” - ông Tam nhấn mạnh.

Ông Vũ Đức Trọng - Giám đốc KBNN Bắc Ninh, cho biết, để thực hiện nghiêm quy định về luân phiên cán bộ làm công tác KSC, hàng năm, KBNN Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch luân chuyển, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ nói chung và công tác làm công tác KSC vào đầu năm, thực hiện luân chuyển, điều chuyển theo kế hoạch. Năm 2022 và đầu năm 2023, KBNN Bắc Ninh đã thực hiện điều động, luân chuyển 11 công chức, trong đó có 5 công chức giữ vị trí lãnh đạo và 6 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. “Thực hiện yêu cầu của chỉ thị về nội dung này, KBNN Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác luân phiên cán bộ trong năm 2023 và các năm tiếp theo” - ông Trọng cho biết.