báo cáo tài chính

Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Ngày 20/7/2021, Cục Quản lý Giám sát kế toán và kiểm toán (KTKT) - Bộ Tài chính, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức tọa đàm trực tuyến về “Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước, thông tin đầu vào lập báo cáo tài chính nhà nước.

Đây là buổi sinh hoạt lần thứ 5 của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

Tham dự tọa đàm tại các điểm cầu có ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán (KTKT) – Bộ Tài chính; ông Trịnh Đức Vinh - Chủ nhiệm VCCA, Phó Cục trưởng Cục KTKT; bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc KBNN; PGS. TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam, và hơn 1.000 đại biểu là kế toán trưởng của hệ thống KBNN và các đơn vị kế toán trong khu vực công.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đức Chính cho biết, cuộc tọa đàm sẽ tập trung bàn hai vấn đề: Báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước; những thông tin đầu vào cho KBNN để lập nên báo cáo tài chính nhà nước.

Trong đó, đại diện của Cục KTKT sẽ trao đổi về việc thực hiện các thông tư, hướng dẫn liên quan từ việc lập báo cáo tài chính nhà nước từ cấp cơ sở, đến tổng hợp báo cáo lên đơn vị cấp trên.

Các diễn giả sẽ trao đổi tình hình thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC trong các đơn vị kế toán cấp cơ sở như: thực trạng thực hiện các chế độ kế toán, quy trình (khâu lập chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính,…), đồng thời bàn thêm về phần mềm kế toán, chuẩn mực kế toán tuân thủ theo các chế độ, chính sách kế toán tương ứng và phù hợp với từng đơn vị.

Các diễn giả cũng sẽ trao đổi lập báo cáo tài chính dành cho các đơn vị kế toán cấp trên – đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp đề nộp cho KBNN theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước, bao gồm: đánh giá tính đầy đủ, phương thức tập hợp thông tin báo cáo tài chính, cung cấp thông tin bổ sung dưới dạng thuyết minh báo cáo tài chính để cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc KBNN có thể tổng hợp thông tin chung đưa vào báo tài chính nhà nước ở cấp độ tỉnh hoặc cấp toàn quốc.

Ông Vũ Đức Chính mong muốn, đại diện KBNN trao đổi kỹ về tình hình tiếp nhận, kiểm soát thông tin báo cáo tài chính, nhất là quá trình rà soát, kiểm tra thông tin tài chính của các KBNN tuyến từ trung ương, tỉnh, huyện tiếp nhận được.

báo cáo tài chính
Sơ đồ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước.

Theo bà Đặng Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc KBNN, năm 2021 là năm thứ 3, KBNN thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi từng tỉnh, thành phố và trên toán quốc.

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, công sức của hệ thống KBNN mà còn là sự đóng góp của tất cả đội ngũ kế toán làm công tác kế toán, quản lý tài chính của khu vực nhà nước (từ cấp xã, huyện, tỉnh, trung ương)", bà Đặng Thị Thủy phát biểu.

Theo Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Thủy, KBNN tổng hợp từ dữ liệu không có trong hệ thống KBNN để từ đó có được báo cáo chung, bức tranh tổng thể báo cáo tài chính của khu vực nhà nước trình hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố cũng như trình ra Quốc hội. Chính vì vậy, buổi tọa đàm cần có sự chia sẻ giữa người cung cấp thông tin và người tiếp nhận thông tin để tạo ra một báo cáo tài chính nhà nước đầy đủ, thông suốt, chính xác, kịp thời.

"Các kế toán trưởng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ nghe và hiểu thêm công tác kế toán của các đơn vị khối hành chính sự nghiệp, đơn vị kế toán khác. Đồng thời đơn vị cấp trên nghe được những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn tại trong chế độ kế toán của các loại hình đơn vị, để tháo gỡ và lập báo cáo tài chính nhà nước chính xác, kịp thời", Phó Tổng giám đốc KBNN đề nghị./.


Đức Minh