kinh te hoi phuc

Nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng tốt. Ảnh: nguồn Internet

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2013 ước tính tăng 4,90% so với cùng kỳ năm 2012. Điều đáng mừng là GDP quý II tăng cao hơn quý I (từ 4,76% lên 5,00%).

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, dù tăng trưởng GDP chưa có sự bứt phá, nhưng quý sau cao hơn quý trước. Điều này chứng tỏ sản xuất, kinh doanh trong nước đã có dấu hiệu phục hồi.

Chuyên gia kinh tế - Bà Phạm Chi Lan cho biết: Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa được cải thiện, thì đây là dấu hiệu tích cực, nó cho thấy chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ phần nào đã phát huy tác dụng. Đây là điều đáng mừng.

Đóng góp vào tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm phải kể đến một số ngành dịch vụ. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tính tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Những ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và tăng khá là: Vận tải; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 5,33%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,78%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,4%; giáo dục và đào tạo tăng 8,02%; vận tải kho bãi tăng 5,59%...

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2012. Một số ngành công nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao, đó là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Riêng ngành cồng nghiệp chế biến như: Sản xuất da tăng 16,8%; chế biến thủy, hải sản; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,7%; sản xuất đồ uống tăng 10,5%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,1%...

Các ngành xây dựng, bất động sản tuy chưa có những dấu hiệu cải thiện rõ ràng, nhưng giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt hơn 325 tỷ đồng. Nếu so sánh với giá của năm 2010 thì ước tính tăng 5,2%, trong đó tăng mạnh nhất ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài về bất động sản (tăng 6,1%).

Song song với đó, mặc dù kinh tế thế giới vẫn còn chưa được cải thiện, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài vẫn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Nhiều dự án mới vẫn được các DN nước ngoài đầu tư. Các dự án cũ cũng được đầu tư tăng thêm.

Số liệu báo cáo của TCTK trong lĩnh vực này cho thấy, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2013 đạt gần 10,5 tỷ USD, tăng 15,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng vốn đăng ký bổ sung của 217 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước đã đạt trên 4,6 tỷ USD.

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này cũng khá tích cực, với 5.7 tỷ USD đã được đưa vào thực hiện, tăng 5,6% cùng kỳ năm trước./.Thùy Chi