Được biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa có Công văn số 5960/NHNN-TTGSNH ngày 19/8/2021 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020.

Thông tư 01 là văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư 01 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung 1 lần bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN.

Một trong những mục đích, quan điểm sửa đổi lần này nhằm tiếp tục tạo điều kiện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch Covid 19, xem xét cho khách hàng vay vốn mới để phục hồi, duy trì sản xuất. Việc sửa đổi cũng hướng tới việc giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống ngân hàng.

Hiệp hội Ngân hàng cho biết, nội dung này quan trọng, tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng nên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên gửi văn bản góp ý theo Công văn số 5960/NHNN-TTGSNH nêu trên. Đồng gửi, Hiệp hội Ngân hàng cũng đề nghị các hội viên gửi ý kiến về Hiệp hội để để tổng hợp./.

Chí Tín