So sánh lãi suất 4 "ông lớn" ngân hàng trong tháng 10/2021 mới nhất Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Bản Việt cao nhất 6,7%/năm 16 ngân hàng đạt hơn 43% mức cam kết giảm lãi suất

Cụ thể, Sacombank đưa ra mức lãi suất mới kỳ hạn 1 - 3 tháng đã tăng khoảng 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm so với trước kia. Lãi suất 1 tháng cuối kỳ theo bảng lãi suất mới đối với khách hàng cá nhân là 3,1%/năm, lãi suất trả trước là 3,09%/năm.

Lãi suất 2 tháng trả lãi cuối kỳ là 3,2%/năm, lãi suất trả lãi trước là 3,18%/năm; lãi suất kỳ hạn 3 tháng trả lãi cuối kỳ là 3,4%/năm, trả lãi trước là 3,37%/năm.

Ngân hàng Sacombank tăng lãi suất huy động từ ngày 19/10
Ngân hàng Sacombank tăng lãi suất huy động từ 19/10. Ảnh: T.L

Các mức kỳ hạn dài hạn cũng có sự điều chỉnh với mức tăng trung bình từ khoảng 0,2 – 0,4 điểm phần trăm.

Theo đó, theo bảng lãi suất mới công bố, lãi suất kỳ hạn 6 tháng trả lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân là 4,3%/năm; lãi suất suất 9 tháng trả lãi cuối kỳ là 4,5%/năm; lãi suất 12 tháng trả lãi cuối kỳ là 5,5%/năm.

Lãi suất của Sacombank dành cho kỳ hạn 18 tháng hiện nay đang ở mức 5,9%/năm đối với hình thức trả lãi cuối kỳ; 5,67%/năm đối với hình thức trả lãi hàng tháng và 5,42%/năm đối với hình thức trả lãi trước.

Lãi suất 24 tháng là 6%/năm đối với lãi cuối kỳ; 5,68%/năm đối với trả lãi hàng tháng và 5,36% đối với trả lãi trước; kỳ hạn 36 tháng có lãi suất 6,1%/năm trả lãi cuối kỳ; 5,64%/năm đối với trả lãi hàng tháng và 5,16%/năm đối với trả lãi trước.

Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến tình hình huy động vốn 9 tháng đầu năm 2021 tăng chậm hơn so với tăng trưởng dư nợ cho vay. Cụ thể, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 9 tăng 4,28% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 7,48%); trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4,99%).

Còn về diễn biến lãi suất cho vay 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 9/2021, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/1/2020 đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng cho 800.000 khách hàng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho khoảng 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng.

Lũy kế từ 23/1/2020 cuối tháng 9/2021, tổng số tiền lãi tổ chức tín dụng đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng khoảng 27.000 tỷ đồng.