Được biết, HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Nam A Bank vào ngày 9/5, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS là tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết. Báo cáo tài chính 2022 của Nam A Bank được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Ngân hàng TMCP Nam Á nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE
Trong năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022.

Báo cáo tài chính của Nam A Bank cho thấy, tính đến ngày 31/3/2023, ngân hàng này có một văn phòng đại diện, một trung tâm kinh doanh và 124 chi nhánh, phòng giao dịch tại 31 tỉnh, thành với 4.889 cán bộ nhân viên đang làm việc.

Ngân hàng đang được lãnh đạo bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Ngô Phúc Vũ và điều hành bởi Tổng giám đốc Trần Ngọc Tâm. Hiện nay, Nam A Bank có vốn điều lệ 8.464 tỷ đồng.

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank được giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/10/2020. Đóng cửa ngày 12/5/2023, NAB được giao dịch ở mức giá 10.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa ở mức 9.226,14 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, Nam A Bank ghi nhận 1.706 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2022; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 763 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm 31/3/2023, tiền gửi của khách hàng đạt 137.560 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm nay; cho vay đạt 128.130 tỷ đồng, tăng 7,2%; tổng tài sản đạt 194.371 tỷ đồng, tăng 9,5%. Với kết quả này, tốc độ tăng trưởng trong quý 1 của 3 chỉ tiêu trên đều lọt vào top 4 ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, cuối quý I/2023, Nam A Bank có 2.581 tỷ đồng nợ xấu, tăng 60,2% so với đầu quý. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,01%, tăng 0,67 điểm phần trăm./.