Ngành Hải quan phát động Tháng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 2023
Thời gian qua, cơ quan hải quan đã rất tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Để triển khai nhiệm vụ nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia cũng như ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan, tại Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023 và các kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị đã ban hành.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị tập trung lực lượng khẩn trương triển khai dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan”, đã được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1957/QĐ-BTC ngày 15/9/2023.

Đặc biệt trong tháng 10/2023,các đơn vị hải quan tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan như: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số trong đơn vị.

Toàn ngành tổ chức thông tin, tuyên truyền liên quan đến hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số của ngành Hải quan và Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023, dưới nhiều hình thức khác nhau như: chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu, viết bài, đưa tin…

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (theo banner mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: http://dx.gov.vn hoặc quét mã QR kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan và trang thông tin điện tử của các cục hải quan địa phương; các bảng, màn hình điện tử tại cơ quan tổng cục, các cục hải quan, chi cục, cửa khẩu từ ngày 1/10/2023 đến ngày 10/10/2023; đưa bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tiếp và trực tuyến của ngành từ ngày 1/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

Căn cứ chủ đề của năm 2023 là “năm dữ liệu quốc gia”, trong tháng 10/2023, toàn ngành tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các buổi tọa đàm, tham luận giữa cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp để giới thiệu, chia sẻ các hoạt động chuyển đổi số của ngành Hải quan; đồng thời khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa hai bên nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan cũng sẽ có các hoạt động trao đổi với các công ty công nghệ nhằm nghe giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm của các công ty công nghệ trong việc triển khai các giải pháp công nghệ liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu nội bộ, chia sẽ dữ liệu với bên ngoài...

Cơ quan hải quan cũng sẽ có các hoạt động trao đổi với các công ty công nghệ nhằm nghe giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm của các công ty công nghệ trong việc triển khai các giải pháp công nghệ liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu, chia sẻ dữ liệu nội bộ, chia sẽ dữ liệu với bên ngoài...