Làm thủ tục thông quan tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Làm thủ tục thông quan tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Tại chỉ thị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của ngành.

Chỉ thị đặt ra nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tỉnh huống khẩn cấp, đột xuất trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cụ thể, tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tập trung, thống nhất, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng hải quan chính quy, hiện đại; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức hải quan trong khi thi hành công vụ.

Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về phòng, chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành một hệ thống các quy chế, quy định có phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến việc thực thi công vụ của toàn bộ công chức, viên chức ngành Hải quan, từ người đứng đầu đơn vị đến công chức thừa hành; trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong từng khâu nghiệp vụ và quy định về chế tài xử lý, kỷ luật đối với từng hành vi.

Đầu năm 2023, xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 375/TCHQ-TCCB ngày 19/1/2023 về việc cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ.

Ngày 10/2/2023, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ các cấp. Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm và giao nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc để khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế./.