hải quan bình dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương rà soát, kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo Tổng cục Hải quan, đóng góp quan trọng vào kết quả nổi bật của công tác hậu kiểm từ đầu năm đến nay là Cục Kiểm tra sau thông quan và các cục hải quan địa phương: Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai…

Cụ thể, Cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra, tăng 26 cuộc so với cùng kỳ 2014, số tiền ấn định 203 tỷ đồng, tăng 806%, số tiền đã thu về ngân sách 215 tỷ đồng…; Cục Hải quan Hải Phòng thu từ hậu kiểm đạt 70 tỷ đồng, tăng 289%, Cục Hải quan Bình Dương thu đạt 35,7 tỷ đồng, tăng 396%, Cục Hải quan Đồng Nai đạt 26 tỷ đồng, tăng 73%...

Thông qua công tác hậu kiểm, đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu của DN; kịp thời ngăn chặn các sai phạm có tính hệ thống trong quá trình làm thủ tục thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch năm 2015, cơ quan hải quan sẽ tiến hành 1.300 cuộc hậu kiểm, thu nộp ngân sách 1.600 tỷ đồng, tăng khoảng 50% số cuộc và 50% số tiền thu nộp ngân sách so với năm 2014.../.

Phúc Hải