Trong đó, khối lượng vốn ngân sách tập trung thực hiện ước đạt 172 tỷ đồng, bằng 4,56% kế hoạch năm; Vốn trái phiếu chính phủ thực hiện ước đạt 95 tỷ đồng, bằng 2,34% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, trong tháng 1/2015, bên cạnh công tác triển khai các biện pháp kinh tế, kỹ thuật để thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015, các ban quản lý dự án còn tiếp tục thúc đẩy các nhà thầu tập trung thi công các gói thầu còn đang dở dang của quý 4/2014; đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân nguồn vốn cho các hợp đồng đã hoàn thành.

Được biết, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 của Bộ NN&PTNT thuộc nguồn ngân sách được giao hơn 3.775 tỷ đồng.

Gần đây, Bộ NN&PTNT cũng đã có văn bản số 427/BNN-KH ngày 15/1/2015 triển khai giao kế hoạch và thông báo vốn cho các chủ đầu tư theo đúng chỉ tiêu và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao./.

Phúc Nguyên