Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp cận nhanh nhất

Bộ Tài chính đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp cận nhanh nhất với cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: Đức Minh

Lưu trữ 2.101.724 văn bản bằng Chương trình eDocTC

Theo ông Hoàng Xuân Nam – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, trong năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ, đã nâng cấp và triển khai đến cấp chuyên viên tại tất cả các vụ/cục/đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ. Hoàn thành tích hợp chữ ký số cá nhân văn bản điện tử trên phần mềm eDocTC và hiện nay, đang triển khai thí điểm tại Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Sau hơn 5 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử (thống kê số liệu từ tháng 12/2015 đến 21/12/2020) được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 2.101.724 văn bản (1.673.003 văn bản đến; 191.329 văn bản đi; 235.383 tờ trình Bộ; 2.009 các loại văn bản nội bộ khác), trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 413.453 văn bản/năm.

Đồng thời, Bộ Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia. Hiện nay Bộ Tài chính đã nhận được 85.169 văn bản đến điện tử từ 378 đơn vị qua Trục liên thông văn bản quốc gia; đã gửi 24.126 văn bản đi điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 100 đơn vị.

807.106 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Cũng theo ông Hoàng Xuân Nam, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc; đã có 807.106 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,63% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/12/2020 là 13.278.815 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế); 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến hết tháng 12/2020, đã có 798.882 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 98,61%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 797.474 doanh nghiệp, đạt 98,44% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tính đến ngày 19/12/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.063.186 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 651.998 tỷ đồng và 33.670.141 USD.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 9.152 trên tổng số 9.571 doanh nghiệp hoàn thuế (đạt 95,62%). Số hồ sơ tiếp nhận là 25.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,54%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 19.356 hồ sơ, với tổng số tiền hơn 118.482 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Tính đến 19/12/2020 có 1.150.798 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 33.480 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.953 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng đáp ứng yêu cầu khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, số tài khoản giao dịch thuế điện tử đã cấp cho cá nhân đăng ký là 236.633 tài khoản; số tờ khai đã gửi là 134.470 tờ khai.

Từ ngày 1/8/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại 2 Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, số lượng tờ khai nhận được tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 12.925 hồ sơ, chiếm 6,41% tổng số hồ sơ; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 10.547 hồ sơ, chiếm 4,47% tổng số hồ sơ.

99,65% doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS/VCIS

Cũng theo đại diện Cục Tin học và Thống kê tài chính, đến nay Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong năm 2020. Với 207 TTHC của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, hơn 3,5 triệu hồ sơ của hơn 43,46 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Trong năm 2020, Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippine thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đồng thời, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại tất cả các sân bay quốc tế trên cả nước; tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đến nay, 99,65% doanh nghiệp tại 100% đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc tham gia hệ thống VNACCS/VCIS.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Đến nay, 44 ngân hàng đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan trong đó có 37 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 98,6% tổng số thu ngân sách của ngành Hải quan.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nghiên cứu, xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, từng bước đáp ứng được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách của ngành Tài chính; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành Tài chính cho các bộ, ngành, địa phương, giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Khánh Huyền