Tuyên truyền mạnh về lợi ích khai thuế điện tử

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT về các chính sách và thủ tục hành chính thuế, nhất là các qui định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, phát hành, sử dụng hóa đơn...).

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính thuế, mục đích, ý nghĩa, tác động, hiệu quả của việc cải tiến thủ tục, đổi mới phương thức kê khai, nộp thuế đối với cơ quan thuế và NNT.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để NNT biết những lợi ích thiết thực của việc kê khai, nộp thuế điện tử từ đó tích cực tham gia thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu 95% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử vào cuối năm 2014 và 63/63 Cục Thuế tỉnh, thành phố triển khai nộp thuế điện tử vào năm 2015.

Thường xuyên đưa tin về hoạt động của ngành thuế, phản ánh những hoạt động của ngành thuế hướng tới NNT, đồng hành cùng NNT, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho NNT; đồng thời phản ánh những nỗ lực của ngành thuế trong công tác quản lý thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; xây dựng hình ảnh, nâng cao uy tín của ngành Thuế trong cộng đồng xã hội.

Tuyên truyền, tôn vinh, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với NSNN; phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chây ỳ không nộp thuế.

Rà soát, cắt bỏ hình thức tuyên truyền không hiệu quả

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các địa phương đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cho phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm thực tế của từng địa phương. Rà soát, xóa bỏ, thay thế các hình thức tuyên truyền lạc hậu, không hiệu quả.

Ngành Thuế yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương không thực hiện xây dựng các biển hiệu, panô mới. Ảnh: T.L

Song song với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu thống kê, rà soát tất cả các biển hiệu, panô tuyên truyền về thuế trên địa bàn, đánh giá tình trạng và hiệu quả sử dụng.

Thống kê, lập kế hoạch tháo dỡ, xóa bỏ những biển hiệu, panô đã xuống cấp, nội dung không còn phù hợp, hiệu quả tuyên truyền không cao (do vị trí...). Báo cáo dự kiến kinh phí thực hiện.

Thống kê, lập kế hoạch duy trì những biển hiệu, panô có nội dung tuyên truyền hiện đại, phù hợp, hiện đang ở vị trí trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, trên các trục đường chính, hiệu quả tuyên truyền cao. Báo cáo dự kiến kinh phí duy trì, duy tu hàng năm đối với các biển hiệu, panô này.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương không thực hiện xây dựng các biển hiệu, panô mới.

Trước ngày 28/8/2014, các Cục Thuế phải thực hiện ngay việc rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng các biển hiệu, panô trên địa bàn, báo cáo về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT). Trên cơ sở báo cáo và kế hoạch triển khai của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tổ chức kiểm tra thực tế thực hiện tại các địa phương.

Nguyễn Phượng