Theo thông tin từ HNX, VLB trước đây là Xí nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, do Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai sở hữu 100% vốn.

Năm 2014, doanh thu thuần của công ty đạt 843 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng. Năm 2015, doanh thu thuần đạt 728 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng. Hai tháng cuối năm 2015 (hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/11/2015) và 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của VLB đạt 701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng.

Với thế mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong ngành khai thác, chế biến đá xây dựng, trong thời gian tới, VLB đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để trực tiếp tham gia cung cấp sản phẩm đá xây dựng phục vụ cho nhu cầu đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng ngày càng lớn ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ…

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 763,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng./.

D.T