Ngày 5/8: Có 2.075 ca COVID-19 mới, 9.481 F0 khỏi bệnh