Theo báo cáo từ UBND tỉnh Nghệ An, với hơn 9.076 tỷ đồng vốn đầu tư công (ĐTC) được giao, tỉnh sẽ tập trung đầu tư các công trình có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, vừa bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh, đồng thời khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài.

Nghệ An: Phân công rõ nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Tỉnh Nghệ An đã thực hiện phân công rõ nhiệm vụ để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Đưa ra mục tiêu giải ngân đạt 95-100% nguồn vốn ĐTC trong năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ĐTC năm 2024.

Với hơn 9.076 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung đầu tư các công trình có trọng tâm, trọng điểm, và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, vừa bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh, đồng thời khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao các phó chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ĐTC năm 2024, gồm 1 dự án trọng điểm có tính liên kết vùng; quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; 44 dự án chuyển tiếp và 14 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các phó chủ tịch UBND tỉnh được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ĐTC các dự án được phân công phụ trách, bảo đảm đến hết năm 2024 giải ngân đạt 95%-100% kế hoạch được giao. Đồng thời, kiểm tra thực tế các dự án, tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được phân công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Kết quả giải ngân vốn ĐTC sẽ là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các ngành, địa phương, người đứng đầu và các cá nhân liên quan./.