khu công nghiệp

Ảnh: Minh họa

Bình quân vốn đầu tư của 1 dự án là 40,47 triệu USD, cao hơn bình quân chung của 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (14,45 triệu USD/dự án).

Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm 2014, tổng vốn thu hút FDI toàn tỉnh đạt 9 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, có 1 dự án cấp mới với 5 triệu USD vốn đăng ký và 1 dự án tăng vốn với 4 triệu USD vốn đăng ký.

Vốn FDI của Nghệ An tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 26 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,135 triệu USD, chiếm 66,7% về số dự án và 71,9% về vốn đăng ký. Một số ít dự án còn lại thuộc các lĩnh vực xây dựng, nông lâm nghiệp, khai khoáng, kho bãi, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa; giáo dục.

Nhật Bản là quốc gia có đầu tư lớn nhất vào Nghệ An với 5 dự án, tổng vốn đăng ký 1,318 triệu USD, chiếm 83,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là BritishVirginIslands, Hàn Quốc ...

Một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

-Công ty TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư với mục tiêu sản xuất phôi thép.

-Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đông Hồi, tổng vốn đầu tư 296,4 triệu USD nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư với mục tiêu xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng.

-Công ty liên doanh mía đường Nghệ an TATE & LYLE, tổng vốn đầu tư 95 triệu USD nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư với mục tiêu sản xuất mía đường và các sản phẩm phụ.

Trung Ninh