Thống kê

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) tại Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Theo đó, tính độc lập khách quan được hiểu là theo quy định của Luật gồm 2 yếu tố: độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ và độc lập về người làm công tác thống kê.

Vì vậy, Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015 đã quy định nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê là bảo đảm độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê.

Đó là đánh gái của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại hội nghị Triển khai Luật Thống kê - hướng tới giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm triển khai một số nội dung mới của Luật Thống kê.

Ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, Luật Thống kê được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Luật Thống kê năm 2015 với nhiều quy định mới sẽ là cơ sở cao nhất để ngành thống kê thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành; đó là cung cấp thông tin khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho đánh giá tình hình xây dựng chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, ông Bakhidir Burkhanov cho biết, số liệu thống kê là dòng máu sống để giúp Chính phủ Việt Nam hoạch định, định hướng chính sách trong việc nâng cao hơn nữa thể chế, giúp Việt Nam có thể đo lường sự phát triển của mình.

Việt Nam đang hội nhập với bối cảnh kinh tế quốc tế, Luật Thống kê sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp cho ngành thống kê cải thiện được số liệu thông tin cho định hướng phát triển kinh tế xã hội.

Ông Bakhidir Burkhanov cũng nhấn mạnh, Luật Thống kê cần được nâng cao tính minh bạch, tiếp cận hiện đại mở rộng phạm vi; đồng thời, cần gắn kết số liệu thống kê với các hoạt động cũng như chính sách phát triển kinh tế mới của Việt Nam . Luật phải được ban hành với kế hoạch mạnh mẽ, phải phổ biến luật đến người sử dụng.

Cũng đánh giá về Luật Thống kê năm 2015, ông Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, đây là bước tiến rất quan trọng. Đến giai đoạn này, Luật Thống kê cần được thay đổi để hội nhập sâu trong kinh tế quốc tế.

Do đó, tính minh bạch trong số liệu thống kê cần được thể hiện đúng theo tư tưởng của nền kinh tế thị trường. Số liệu thống kê sẽ là số liệu thống kê biết nói, trung thực, khách quan nhằm định hướng cho số liệu thống kê trong tương lai; hoàn thành chỉ số niềm tin cho Quốc hội và cho người dùng tin.

Luật Thống kê năm 2015 gồm 9 chương, 72 điều có một số đột phá lớn. Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước./.

Theo TTXVN