hải vân - túy loan

Đường hầm Hải Vân - Túy Loan tạm dừng lưu thông 4 đợt trong ngày 27/12 để thi công cầu vượt.

Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) vừa có thống nhất đề xuất của Ban Điều hành dự án BT La Sơn - Túy Loan về việc dừng lưu thông tạm thời trên đường hầm Hải Vân -Túy Loan để đắp nhịp cầu vượt Phước Hưng - Phước Hậu (vượt đường dẫn Nam hầm Hải Vân - Túy Loan tại Km 27+280).

Thời gian dừng lưu thông trên đường hầm Hải Vân - Túy Loan để thi công dầm cầu ngày 27/12 gồm 4 đợt, mỗi đợt 40 phút, khu vực vị trí thi công Km 27+280 trên tuyến đường này.

Thời gian dự kiến tạm dừng lưu thông như sau: Đợt 1 từ 8h - 8h40, đợt 2 từ 10h40 - 11h20, đợt 3 từ 12h30 - 13h10, đợt 4 từ 14h30 - 15h20.

Trước và trong mỗi đợt tạm dừng lưu thông, Ban Điều hành dự án La Sơn - Túy Loan của nhà thầu Trường Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng Chi cục Quản lý đường bộ III.1, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông để thông báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông.

Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu nhà thầu, Ban Điều hành dự án sau khi thi công lắp đặt dầm cầu, hệ mặt cầu thi công phải đảm bảo quy định về an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia lưu thông trên đường hầm Hải Vân - Túy Loan. Cụ thể, lắp đặt biển "Hạn chế chiều cao", bố trí đầy đủ hệ thống giàn giáo, lưới che, đảm bảo không làm rơi vật liệu, dụng cụ thi công...

Theo Chinhphu.vn