Đây là chiến lược tài trợ được đưa ra tại Hội nghị thường niên lần thứ 14 mạng lưới các nhà sản xuất vắc xin ở những nước đang phát triển (DCVMN), diễn ra từ 7 - 9/10/2013, tại Hà Nội.

Tại hội nghị này, các tổ chức, quỹ tài trợ sản xuất vắc xin đã đưa ra chiến lược tài trợ sản xuất vắc xin. Trước đây, nguồn tài chính này tập trung vào các nhà sản xuất lớn, nhưng hiện tại đã tiếp cận đến các nhà sản xuất ở những nước đang phát triển.

Việc thay đổi chiến lược này xuất phát từ thực tế là các nước đang phát triển cũng có đủ điều kiện sản xuất vắc xin với chất lượng tốt mà giá thành lại rẻ hơn. Theo ước tính giá vắc xin nếu được đầu tư sản xuất theo phương thức này sẽ giảm từ 7,5 USD năm 2009 xuống còn 1 USD vào năm 2015.

Hội nghị lần này tập trung bàn luận đến nhiều chủ đề như: Nhu cầu y tế công cộng toàn cầu; cung cấp vắc xin toàn cầu; phương thức tiếp cận đối với các vắc xin mới; phát triển sản phẩm và hợp tác; khoa học và qui chế; công nghệ mới trong phát triển và cung cấp vắc xin… Trong đó có hai vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu quan tâm là chiến lược sản xuất vắc xin và thanh toán bệnh bại liệt trên toàn thế giới./.

  • DCVMN được thành lập từ năm 2000 với mục đích bảo vệ con người khỏi các bệnh truyền nhiễm
  • DCVMN đã có trên 38 thành viên, sản xuất hơn 40 loại vắc xin cung cấp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng
  • Có khoảng trên 200 sản phẩm khác đã được cấp phép lưu hành sử dụng trên thị trường.

HT