Số liệu vừa cập nhật từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 2 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 113.175 nghìn tài khoản chứng khoán. Con số trên có phần thấp hơn đôi chút so với tháng đầu năm, một phần nguyên nhân đến từ số ngày làm việc trong tháng 2 bị rút ngắn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước, thì nhà đầu tư cá nhân mở mới 113.097 tài khoản chứng khoán; nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 78 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 2, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 7,485 triệu tài khoản trong đó số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 7,468 triệu tài khoản.

Về số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Thời điểm cuối tháng 2/2024, nhà đầu tư ngoại có tổng cộng 45.677 tài khoản chứng khoán, tăng 106 tài khoản so với thời điểm cuối năm ngoái. Về cơ cấu, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân tăng thêm 117 tài khoản, trong khi đó số lượng tài khoản của tổ chức giảm 11 tài khoản.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 113 nghìn tài khoản chứng khoán trong tháng 2

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được phê duyệt, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên TTCK vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài./.