Năm quốc gia sự dụng đồng nhân dân tệ nhiều nhất trong tài chính thương mại trong tháng 10 là Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Đức và Úc. Ảnh:Wall Street Journal

Trong tháng 10, thị phần của đồng nhân dân tệ chiếm 8,66% trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng và hợp đồng nhờ thu, tăng 1,89% so với đầu năm 2012 và cao hơn tỷ trọng 6,64% của đồng euro.

Hiện nay, đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất với tỷ trọng 81,08%. Tuy nhiên, tỷ trọng này của đồng đô la Mỹ thấp hơn so với mức 84,96% trong tháng 1 năm 2012. Đồng yên của Nhật Bản đánh mất vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4 với thị phần trong tháng 10 là 1,36%.

Theo Swift, năm quốc gia sự dụng đồng nhân dân tệ nhiều nhất trong tài chính thương mại trong tháng 10 là Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Đức và Úc.

Xét về lượng giao dịch trong toàn hệ thống thanh toán toàn cầu, đồng nhân dân tệ vẫn giữ vị trí thứ 12 trong tháng 10, không thay đổi so với tháng 9.

Tổng giá trị thanh toán bằng đồng nhân dân tệ chỉ tăng 1,5% trong khi giá trị thanh toán của tất cả các đồng tiền tăng 4,6%, dẫn đến tỷ trọng trong thanh toán toàn cầu của đồng nhân dân tệ có sự giảm nhẹ xuống 0,84% trong tháng 10 từ mức 0,86% của tháng 9.

Theo báo cáo của ngân hàng International Settlements ở Basel, Switzerland, khối lượng giao dịch đồng nhân dân tệ hằng ngày tăng từ 34 tỷ USD vào năm 2010 đến 120 tỷ USD vào tháng 4 năm nay.

Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới đang đẩy mạnh cải cách tài chính để nâng cao sức ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ trong đầu tư và thương mại toàn cầu./.

Mai Linh (Theo Reuters, Bloomberg)