Cụ thể, tại Quyết định 1228/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Võ Thành Hạo sinh năm 1959, quê quán tỉnh Bến Tre.

Ông Võ Thành Hạo từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Giồng Trôm; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm; Bí thư huyện ủy Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tại Quyết định 1226/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

Đồng thời, tại Quyết định 1225/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Vĩnh Bình, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 1229/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Tại Quyết định 1222/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thể để nhận nhiệm vụ mới./.

Đ.T (Theo chinhphu.vn)