Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng I và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng II gồm 04 tổ máy với tổng công suất 1200MW do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng làm chủ đầu tư là dự án trọng điểm quốc gia, nằm trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 7,2 tỉ kWh, Nhà máy đã góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước cũng như đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, đối với quản lý khí thải, công ty lựa chọn công nghệ tiên tiến để lắp đặt hệ thống lọc bụi và khử lưu huỳnh trong khí thải, đảm bảo việc phát thải ra ngoài theo quy định. Khí thải ống khói luôn được giám sát bởi hệ thống quan trắc tự động, theo dõi liên tục để có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi các thông số ô nhiễm có nguy cơ vượt ngưỡng.

Nhiệt điện Hải Phòng chủ động xanh hoá môi trường sản xuất, giảm khí thải nhà kính
Nhiệt điện Hải Phòng chủ động xanh hoá môi trường sản xuất, giảm khí thải nhà kính. Ảnh: CTV

Nước thải của nhà máy bao gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, hiện được thu gom và xử lý theo một chu trình kín, nước sau xử lý có các thông số đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được tái sử dụng để vận hành hệ thống thải xỉ, đảm bảo không thải ra ngoài môi trường.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất thải nguy hại được quản lý chặt chẽ và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Các chất thải nguy hại như giẻ nhiễm dầu, nước nhiễm dầu, sáp mỡ đã qua sử dụng được công ty thu gom và lưu giữ tại kho chất thải nguy hại rồi chuyển giao cho đơn vị xử lý đúng như quy định pháp luật.

Công tác xanh hóa cũng được công ty chú trọng, thực hiện định kỳ hàng năm. Vào các dịp tết hàng năm, công ty đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên trồng thêm cây tại các khu vực trong Nhà máy với lượng trồng từ 200-300 cây mỗi năm để tăng diện tích phủ xanh cho Nhà máy. Hiện khuôn viên Nhà máy diện tích phủ xanh đã đạt khoảng 12ha (20% diện tích) và trồng cây phi lao làm hàng rào viền ngăn bụi tại khu vực cảng than, kho chứa than và hồ thải xỉ.

Được biết, để triển khai các giải pháp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo lộ trình hàng năm đúng với quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, công ty đã chủ động triển khai đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.800 tỷ đồng. Hiện, công ty đang đẩy nhanh công tác lập báo cáo, xin các cấp phê duyệt và sớm đưa vào triển khai thực hiện.