Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.
Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng:

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ

Năm 2023, TP. Đà Nẵng đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện chủ đề của năm là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Kết quả năm 2023, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 2,58% so với năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn khách quan, tính đến thời điểm 25/12/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt 89,6% dự toán.

Trong đó, thu nội địa bằng 97% dự toán, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt 100% dự toán giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 62,6% dự toán.

Năm 2024, thu ngân sách thành phố tiếp tục đối diện nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế và tác động từ việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí... Để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành Tài chính thành phố sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, chủ động, bám sát dự toán được giao.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023
Ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh:

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024

Điểm nổi bật trong năm 2023 của TP. Hồ Chí Minh là việc triển khai Nghị quyết số 98 được Quốc hội thông qua về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù với 44 cơ chế, chính sách đặc thù ở 7 lĩnh vực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 98 được tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp.

Về thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, cùng chung khó khăn của cả nước, ước tổng thu trên địa bàn năm 2023 đạt 93,53% dự toán và giảm 8,54% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, thành phố đang rà soát các nguồn lực tài chính, sắp xếp nhiệm vụ chi, đồng thời, phân bổ nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2022 để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố.

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng 18 chỉ tiêu chủ yếu, phân thành 5 nhóm về kinh tế - xã hội - đô thị - cải cách hành chính và quốc phòng, an ninh. Về chỉ tiêu kinh tế, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên:

Năm đầu tiên điều tiết 4% về ngân sách trung ương

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tự cân đối thu - chi ngân sách, với tỷ lệ điều tiết 4% về ngân sách trung ương đối với các khoản thu phân chia theo quy định.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 102,2% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong bối cảnh giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh giảm 10,5% so với năm 2022, số thu từ hải quan ước đạt 82,5% dự toán Bộ Tài chính giao. Kết quả thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn của tỉnh.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng là một điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm cuối tháng 12/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 96,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong bối cảnh nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Thái Nguyên trong năm 2024 là rất nặng nề, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm phối hợp của các bộ, ngành trung ương.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định:

Nắm chắc nguồn thu, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí

Kết quả tích cực mà tỉnh Bình Định đạt được năm 2023 là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bản tỉnh Bình Định (đến ngày 26/12/2023) đã vượt 1,2% dự toán trung ương giao, bằng 74,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa vượt 5,9% dự toán trung ương giao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại, thực hiện thu nội địa vượt 3% dự toán trung ương giao.

Các cơ quan thu ngân sách, nhất là ngành Thuế đã nắm chắc nguồn thu, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; nắm chắc thông tin các dự án, nguồn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất toàn tỉnh; theo dõi các khoản chậm nộp các khoản thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trung ương giao, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, có giải pháp thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án bất động sản tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhằm tạo đà phục hồi cho thị trường bất động sản trong thời gian tới, để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình của địa phương đã bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu này.