Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết có 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán. Sau đó, có ba doanh nghiệp từng niêm yết trên sàn HOSE nhưng phải hủy niêm yết do hoạt động kinh doanh thua lỗ, gồm Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih (CYC) vào năm 2017, Công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế (IFS) vào năm 2013, Công ty cổ phần Full Power (FPC) vào năm 2011.

Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, UBCKNN cho biết phần lớn doanh nghiệp kinh doanh có lãi sau khi niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng có một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, 7/10 doanh nghiệp có lãi qua các năm trong giai đoạn 2016-2019. Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm quốc tế có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bền vững qua các năm với mức lợi nhuận năm 2019 cao hơn hơn 5 lần so với năm 2016.

Nhiều doanh nghiệp FDI niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán có lợi nhuận giảm
Thống kê tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp FDI niêm yết

Có 3 doanh nghiệp thường xuyên ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, gồm Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera.

Hiện vốn hóa của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% tính trên tổng vốn hóa thị trường. Con số này, theo UBCKNN, cho thấy quy mô của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch là nhỏ so với quy mô của thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, chưa xuất hiện tình trạng thoái vốn của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp FDI đang niêm yết, đăng ký giao dịch. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 8/10 doanh nghiệp đang niêm yết, đăng ký giao dịch có xu hướng tăng sau khi lên sàn, chỉ có 2 doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm.

Trước đó, có 10 doanh nghiệp FDI được chấp thuận chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và được niêm yết thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2003 – 2008. Sau giai đoạn này, có thêm một doanh nghiệp FDI niêm yết là Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam./.