Những điều không nên làm trong chăm sóc, điều trị F0 tại nhà