Những nội dung cơ bản, quan trọng của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước - Ảnh 1.