kiểm tra hóa đơn

Cán bộ Chi cục Thuế Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của một hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: NM.

>> Khi nào doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

>> Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua

>> 2 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế

Tương tự như hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, các trường hợp được cho là có rủi ro cao về thuế là các doanh nghiệp có một trong các dấu hiệu sau:

Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất như: nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ, theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán.

Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định.

Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

Với các trường hợp có rủi ro cao về thuế nêu trên, cơ quan thuế quản lý trực tiếp công bố công khai các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc loại rủi ro cao về thuế trên trang thông tin điện tử của cục thuế, Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện chuyển đổi để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế chậm nhất 5 ngày trước khi tiếp tục sử dụng HĐĐT.

Sau thời gian 12 tháng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp rủi ro nếu được xác định không rủi ro và đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT không có mã và có đề nghị, thì chuyển đổi sử dụng HĐĐT không có mã./.

Nhật Minh