Ninh Thuận đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ninh Thuận đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Kết quả giải ngân chưa đạt như mong đợi

Đến hết niên độ năm ngân sách 2020, tổng số giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên toàn tỉnh Ninh Thuận là 3.562 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch (4.806 tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn trung ương đạt 98% kế hoạch (tương đương với 1.526 tỷ đồng đã được giải ngân); nguồn vốn địa phương đạt 63% kế hoạch (tương đương với 2.035 tỷ đồng đã được giải ngân).

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho biết, mặc dù đơn vị liên tục theo dõi, bám sát, đôn đốc từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Nguyên nhân là do tổng kế hoạch vốn ngoài nước, nguồn ODA vay lại chiếm tỷ trọng 31% trên tổng kế hoạch vốn năm 2020, nhưng do không có khối lượng nghiệm thu thanh toán nên mới chỉ giải ngân được 17% (145/837 tỷ đồng).

Một số dự án thuộc nguồn vốn trong nước không gửi hồ sơ đề nghị thanh toán do còn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án mới được điểu chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cuối năm 2020 nên mới đang bắt đầu triển khai các công việc của dự án…

Phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị

Bà Nguyễn Thị Bắc Hà - Trưởng phòng Kiểm soát chi - KBNN Ninh Thuận cho biết, để tạo động lực và bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương thì công tác giải ngân vốn đầu tư công cần phải được chú trọng ngay từ những ngày đầu năm. Với trọng trách là cơ quan kiểm soát khâu cuối cùng của dự án, KBNN đã đẩy triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm.

Theo đó, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên quán triệt đội ngũ công chức giao dịch tuân thủ quy trình nghiệp vụ trong quá trình tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công; nghiên cứu, cập nhật các quy định về trách nhiệm của KBNN; nâng cao hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ, tận tình hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, chứng từ trong điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 để bảo đảm hồ sơ chứng từ đơn vị giao dịch gửi đến đủ điều kiện thanh toán ngay lần đầu tiếp nhận, không để đơn vị giao dịch đi lại nhiều lần.

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công và yêu cầu các KBNN trực thuộc khi có sai sót, phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục. “Tùy vào mức độ, phải thực hiện phê bình nghiêm khắc và có thể xem xét hạ bậc xếp loại lao động hàng tháng đối với công chức để xảy ra sai sót lặp đi lặp lại nhiều lần; kiên quyết xử lý kỷ luật cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn gây khó khăn, sách nhiễu, vụ lợi, để xảy ra sai sót gây thất thoát tiền và tài sản nhà nước…” - bà Bắc Hà cho biết.

Ngoài ra, theo bà Bắc Hà, KBNN Ninh Thuận tiếp tục áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm sát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần theo thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu từng giao dịch viên phải bám sát, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán trên cổng DVCTT, không để tình trạng chứng từ trên DVCTT trong trạng thái chờ tiếp nhận quá 1 ngày làm việc.

Phấn đấu 100% hồ sơ dự án đủ điều kiện giải ngân được tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian hẹn trả; không có hồ sơ chậm giải quyết do lỗi chủ quan. Các trường hợp do lỗi khách quan phải nêu rõ nguyên nhân. Khi để xảy ra tình trạng chậm giải quyết, phải kịp thời xin lỗi đơn vị giao dịch (bằng văn bản).

Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện việc đối chiếu, xác nhận chuyển nguồn đối với kế hoạch vốn năm 2020 chưa sử dụng hết sang năm 2021 theo quy định làm căn cứ để tiếp tục giải ngân và tổng hợp báo cáo năm 2021.

Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận yêu cầu giám đốc KBNN huyện, trưởng phòng kiểm soát chi phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động nắm bắt tiến độ công việc để tham mưu, đề xuất giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021.

Với những giải pháp quyết liệt đưa ra, KBNN Ninh Thuận đang nỗ lực tạo sự chuyển biến mới trong công tác giải ngân, để tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương trong năm 2021.

Đã giải ngân được 157 tỷ đồng


Trong năm 2021, tỉnh Ninh Thuận được giao nguồn vốn kế hoạch đầu tư công 2.054 tỷ đồng. Đến hết ngày 19/2 vừa qua, kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã giải ngân được 157 tỷ đồng, đạt 8% so với kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn trung ương giải ngân được 22 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch (720 tỷ đồng); nguồn vốn địa phương giải ngân được 135 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch (1.333 tỷ đồng).

Vân Hà