KBNN Ninh Thuận

Công chức KBNN Ninh Thuận đang thực hiện rà soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách của khách hàng. Ảnh: KBNN Ninh Thuận

Trong đó, nguồn vốn trung ương giải ngân đạt 39% (296/764 tỷ đồng); nguồn vốn địa phương giải ngân đạt 30% (742/2.444 tỷ đồng).

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, đồng thời tích cực phối hợp với các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng các dự án của nhiều năm trước còn lại, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý đảm bảo đúng pháp luật quy định, tăng cường kiểm soát hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến,...

Đồng thời, KBNN Ninh Thuận đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong nội bộ KBNN từ tỉnh đến huyện; tham mưu đề xuất các giải pháp phối hợp và thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện các công việc cụ thể như: Gửi hồ sơ thanh toán theo kế hoạch vốn được giao và thu hồi tạm ứng; gửi báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng quý I, II/2021; xử lý các nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra và kiểm toán; hoàn thành thủ tục đề nghị chuyển nguồn, đối chiếu số liệu năm 2020…

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh trong công tác phân khai kế hoạch và điều hành nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân năm 2021. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương, KBNN và lãnh đạo cơ quan.

Để đẩy mạnh kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2021, từ nay đến cuối năm, KBNN Ninh Thuận tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao và kế hoạch năm 2020 kéo dài đã được xác nhận chuyển nguồn. Đồng thời, KBNN Ninh Thuận lập thủ tục thu hồi các khoản đã tạm ứng, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm; tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan phấn đấu giải ngân vốn năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

An Nhi