Số người tham gia mới tăng

Tại hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 6/12, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến hết tháng 11/2021, số người tham gia BHXH trên toàn quốc đạt 16,202 triệu người, tăng 649,5 nghìn người so với tháng 10/2021, tăng 38,7 nghìn người so với cuối năm 2020. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,909 triệu người, tăng 598,6 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,292 triệu người, tăng 50,8 nghìn người so với tháng 10/2021. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,207 triệu người, tăng 598 nghìn người so với tháng 10/2021.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn “nước rút”

Hội nghị tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Quảng Trị.

Về BHYT, hết tháng 11/2021, toàn quốc có hơn 85,4 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ đạt 87,52% dân số, tăng 1,058 triệu người so với tháng 10/2021, tuy nhiên vẫn giảm so với cuối năm 2020 hơn 2,5 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đang tăng nhanh, tuy nhiên so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao 11 tháng đầu năm 2021 giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHNTN chiếm 5,8% số phải thu, tăng 0,4% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm trước. Ước tính từ nay đến cuối năm 2021 số người tham gia còn phải phát triển để đạt kế hoạch đề ra là rất lớn. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi chỉ còn 1 tháng nữa để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Bên cạnh đó, số người nhận BHXH một lần mặc dù đã giảm nhưng số lũy kế 11 tháng năm 2021 vẫn lên tới gần 1 triệu người.

Đánh giá về kết quả này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, hiện nay, tốc độ phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã tăng so với các tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn cần đẩy nhanh tốc độ hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác này. Do đó, toàn ngành cần phải tăng cường, đẩy mạnh các giải pháp trong giai đoạn “nước rút”; đột phá, quyết tâm, nỗ lực cao hơn.

Tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thu, phát triển đối tượng

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, do tình hình dịch bệnh, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 có rất nhiều biến động, không theo kịch bản của BHXH Việt Nam đề ra từ đầu năm. Để hoàn thành các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và ngành đã đặt ra trong năm 2021, trong tháng 12, toàn ngành phải quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa. Ông Liệu nhấn mạnh, ngoài các giải pháp thường xuyên, theo kịch bản, hướng dẫn, thời điểm này, các chuyên quản thu, cán bộ truyền thông ở các địa phương phải bám sát từng đơn vị sử dụng lao động để xác định được số lượng người lao động đã quay lại làm việc để lập danh sách tham gia; làm việc với các nhà trường để vận động, hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia BHYT… Lãnh đạo BHXH các địa phương cũng cần tăng cường các giải pháp để hệ thống đại lý thu vào cuộc trong vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công chức, viên chức, người lao động về công tác này.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, trong tháng 12, dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, toàn ngành cần có những kịch bản để thích ứng, linh hoạt, chạy nước rút nhằm hoàn thành các chỉ tiêu. Người đứng đầu ngành BHXH nhấn mạnh 7 nhóm giải pháp.

Theo đó, BHXH các địa phương cần tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các đại lý thu để chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác phát triển đối tượng trong tháng 12/2021. Song song với đó là theo dõi nắm sát tình hình dịch chuyển lao động và sức khoẻ doanh nghiệp, nhất là người lao động trở về quê tham gia vào các doanh nghiệp ở địa phương để hỗ trợ, tuyên truyền, vận động tham gia; đồng thời, tiếp tục rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế. Đây là nguồn dữ liệu tốt trong tình hình dịch bệnh, khó tiếp cận với doanh nghiệp nên cần đẩy mạnh tiến độ rà soát trong thời gian tới. BHXH các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điện tử; sử dụng tốt nguồn cơ sở dữ liệu của ngành để phát hiện các hành vi vi phạm, đôn đốc, nhắc nhở nếu không chuyển biến thì tiến hành thanh tra đột xuất.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm giàu, cơ cấu lại nhóm người tiềm năng cần vận động tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người đã tham gia đang tạm dừng; nhóm người không còn được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT. Công tác truyền thông được yêu cầu tiếp tục tăng cường, tập trung để người dân phân biệt, hiểu rõ và phân biệt được chính sách BHXH, BHYT với các loại hình bảo hiểm thương mại; tăng cường hình thức vận động trực tiếp, lễ ra quân, mạng xã hội, hội nghị trực tuyến; truyền thông cách làm hay, điển hình tiên tiến ở các địa phương về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Đặc biệt, người đứng đầu ngành BHXH yêu cầu huy động toàn thể cán bộ trong ngành vào cuộc thực hiện cho được các chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; theo dõi, đánh giá để kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích tốt.

Bưu điện sẽ tăng cường các hội nghị trực tuyến
để phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Đại diện hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) lớn nhất của ngành BHXH Việt Nam, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, trong tháng 12/2021, toàn hệ thống Bưu điện sẽ tăng cường các hội nghị trực tuyến để truyền thông, phát triển người tham gia BHYT; đồng thời tổ chức các hội nghị trực tiếp phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng địa phương để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.