Ngành Thuế nỗ lực xử lý nợ thuế đảm bảo đúng tiến độ Áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế Quyết liệt thu hồi nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh
Nỗ lực kéo giảm nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Rà soát không để nợ thuế dây dưa, kéo dài

Thông tin về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/8/2023 là 153.693 tỷ đồng. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 31/8/2023 là 131.448 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 31/7/2023, tăng 3,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Để kéo giảm nợ thuế, ngày 18/8 vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Tổng cục Thuế cho biết, theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến thời điểm ngày 31/7/2023, một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31/12/2022. Đồng thời, qua kết quả làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 thì vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Tổng cục Thuế yêu cầu, trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước, thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ.

Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ, cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại, hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ.

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế (NNT) có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn cục thuế quản lý.

Đối với NNT có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc NNT nộp tiền thuế vào NSNN, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với NNT có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày, hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà NNT chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào NSNN, thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của NNT có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào NNT có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ thuế

Để kéo giảm nợ thuế, cục thuế các địa phương đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ đọng. Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, cục thuế đã đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế theo hướng giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền nợ thuế năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, cục thuế đã gửi văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các DN có số nợ thuế lớn, có vướng mắc liên quan đến các sở, ngành; mời các doanh nghiệp (DN) còn lại làm việc, để đôn đốc nộp thuế nợ.

Cùng với đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế duy trì việc công khai thông tin NNT có nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng để đôn đốc thu nợ; phối hợp, cung cấp thông tin các trường hợp dây dưa nợ tiền thuế và nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương… để phối hợp thu hồi nợ thuế. Mới đây, Cục Thuế Khánh Hòa vừa công khai danh sách 30 DN trên địa bàn còn nợ đọng trên 321 tỷ đồng tiền thuế.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành thông báo nợ, tỷ lệ 100% đối với người nợ thuế phải thông báo; đã ban hành 12.528 quyết định cưỡng chế với số tiền 22.193 tỷ đồng; công khai thông tin 4.831 NNT còn nợ đọng tiền thuế với số tiền 2.589 tỷ đồng trên website của cục thuế.

Ông Võ Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, để làm tốt công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế, cục thuế đã tăng cường rà soát số liệu nợ thuế, tập trung thực hiện các nội dung, công việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và Luật Quản lý thuế. Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ, nhất là các khoản thuế đã gia hạn; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp để đôn đốc ngay từ khi nợ thuế mới phát sinh và thực hiện liên tục đến khi giảm nợ.

Đặc biệt, đối với các khoản nợ gia hạn trước khi đến hạn nộp thuế 15 ngày, ngành Thuế sẽ gửi thư nhắc gửi đến từng DN để NNT chuẩn bị sẵn nguồn tiền thuế phải nộp, không để bị động, dẫn đến nợ thuế. Riêng với khoản nợ trên 90 ngày, tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế phù hợp để động viên NNT nộp tiền thuế nợ vào ngân sách.../.