Với thời gian ngắn, đơn vị đã chuẩn bị xong kho tàng, tiến hành đấu thầu và nhập hoàn thành 3.000 tấn gạo trước thời gian quy định, gạo nhập kho đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

* Thưa Cục trưởng, là đơn vị rất “non trẻ”, chỉ mới tròn một năm tuổi, nhưng Cục DTNNKV Hoàng Liên Sơn đã dần đi vào ổn định, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xin ông cho biết những nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua?

- Tuy mới đi vào hoạt động với bộn bề khó khăn trong giai đoạn đầu mới thành lập, nhưng xác định rõ nhiệm vụ chính trị của một đơn vị DTNNKV nằm tại địa bàn mang tính chiến lược, thường xẩy ra thiên tai, lũ quét, nhân dân còn nhiều khó khăn thường xuyên phải dùng đến nguồn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cứu trợ của Chính phủ.

Do đó để làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quản lý thì cần phải đủ lượng hàng hóa dự trữ nhất định. Đơn vị đã báo cáo và được Tổng cục DTNN chấp thuận đưa Chi cục DTNN Tuyên Quang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2013.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với sự nỗ lực, chủ động của toàn thể CBCC trong toàn đơn vị, Cục DTNNKV Hoàng Liên Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Ông Hạ Văn Cơ - Cục trưởng Cục DTNNKV Hoàng Liên Sơn

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Cục DTNNKV Hoàng Liên Sơn được giao nhập mua 3.000 tấn gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân 2013, đơn vị đã tích cực khẩn trương triển khai các công việc như thuê kho, đấu thầu mua sắm vật liệu kê lót, tài sản phục vụ cho công tác nhập kho và triển khai các bước theo đúng trình tự, thủ tục về đấu thầu mua gạo.

Trước những nhiệm vụ mang tính cấp bách, với thời gian ngắn đơn vị đã chuẩn bị xong kho tàng, tiến hành đấu thầu và nhập hoàn thành 3.000 tấn gạo trước thời gian quy định, gạo nhập kho đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Để tăng cường thêm lực lượng hàng hóa và danh mục mặt hàng dự trữ, tuy là đứng chân trên địa bàn tỉnh miền núi nhưng, Ban Lãnh đạo Cục đã mạnh dạn báo cáo Tổng cục giao bổ sung chỉ tiêu nhập 1.000 tấn thóc vụ Đông Xuân 2013 cho đơn vị.

Với những nhận định kịp thời về tình hình giá cả hàng dự trữ và giải pháp phù hợp, sát tình hình thực tế nên chỉ trong thời gian ngắn đơn vị đã mua hoàn thành 1.000 tấn thóc (đạt 100% chỉ tiêu được giao).

* Trong thời gian tới, Cục sẽ hướng tới những mục tiêu gì, thưa ông?

- Tuy đã dần ổn định, nhưng trước mắt đơn vị còn phải giải quyết rất nhiều công việc như: Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy,vì hiện nay số CBCC, lao động tại đơn vị còn thiếu, nhưng căn cứ vào trình độ, tiêu chuẩn ngạch công chức, đơn vị sẽ bố trí hợp lý các chức danh chuyên môn, đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đúng trình độ chuyên môn được đào tạo để đảm bảo đạt được hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, đơn vị đang khẩn trương ổn định trụ sở văn phòng Cục, tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc xin cấp đất xây dựng kho dự trữ Tuyên Quang. Đây là yêu cầu rất bức thiết, vì xây dựng kho dự trữ Tuyên Quang sẽ đảm bảo cho kế hoạch phát triển lâu dài, hàng hóa DTQG sẽ được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn kho tàng của ngành, giảm được các chi phí trong bảo quản do phải thuê kho.

* Ông có đề xuất, kiến nghị gì để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ?

- Để ổn định tổ chức bộ máy, đơn vị đề nghị Tổng cục DTNN đồng ý đưa Chi cục DTNN Yên Bái đi vào hoạt động từ 1/1/2014. Trong khi chưa có đợt thi tuyển công chức, đề nghị Tổng cục DTNN cho đơn vị được hợp đồng tạm tuyển với một số chức danh chuyên môn còn thiếu như: Chuyên viên tin học, kỹ thuật viên bảo quản, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản…

Đề nghị Tổng cục DTNN ưu tiên cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án kho Yên Bái và Tuyên Quang để đơn vị có điều kiện đảm bảo kế hoạch dự trữ trước mắt cũng như lâu dài của Cục, đa dạng các mặt hàng dự trữ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của vùng chiến lược.

* Xin cảm ơn ông!

Hồng Sâm