Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thịnh (Công ty An Thịnh) làm chủ đầu tư.

Dự án này được chuẩn bị từ năm 2002, khởi công tháng 9/2008, đến tháng 3/2013 đã cơ bản hoàn thành 80% đầu tư xây dựng hạ tầng. Qua thanh tra cho thấy, chủ đầu tư và UBND huyện Hóc Môn đã có nhiều sai phạm.

Sử dụng báo cáo chưa được thẩm định

Theo Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư và UBND huyện Hóc Môn đã vi phạm Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng khi sử dụng Báo cáo đầu tư dự án chưa thẩm định để trình cơ quan chức năng xin đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư vi phạm Luật Xây dựng khi giao cho Công ty Việt Tâm thi công hạng mục Xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến thế 4x560KVA 15-22/0,4KV không đúng ngành, nghề đăng ký kinh doanh...

dự án

Ảnh: Minh họa

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện chưa đúng quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng như: thiếu chữ ký của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát; không có biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn... dẫn đến thiếu căn cứ để nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu về chất lượng và khối lượng đã thi công.

Do đó, khối lượng thi công công trình hạ tầng Khu dân cư Bà Điểm được nghiệm thu với trị giá hơn 30 tỷ đồng và chủ đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho Công ty Việt Tâm là thiếu căn cứ, không chính xác. Chủ đầu tư và Công ty Việt Tâm ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh khối lượng và giá trị hợp đồng tăng 24 tỷ đồng không đủ căn cứ.

Ngoài ra, Chủ đầu tư còn vi phạm các quy định như: Cho thi công các hạng mục công trình trước khi dự án được phê duyệt; không có thiết kế bản vẽ thi công; không lập bản vẽ thiết kế đô thị; không mua bảo hiểm công trình; không thành lập Ban quản lý dự án riêng để điều hành như cam kết trong hợp đồng với nhà đầu tư...

Chủ đầu tư dự án khu dân cư Bà Điểm đã vi phạm Luật Nhà ở khi ký hợp đồng huy động góp vốn đầu tư của khách hàng với giá trị của hợp đồng là hơn 107,84 tỷ đồng, trong khi UBND TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời hạ tầng của dự án chưa được khởi công.

Huy động góp vốn khi chưa được giao đất

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ đầu tư dự án khu dân cư Bà Điểm đã vi phạm Luật Nhà ở khi ký hợp đồng huy động góp vốn đầu tư của khách hàng với giá trị của hợp đồng là hơn 107,84 tỷ đồng, trong khi UBND TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định giao đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời hạ tầng của dự án chưa được khởi công.

Do những hạn chế, yếu kém trong công tác quản trị hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty An Thịnh, dẫn đến Công ty An Thịnh không lập phương án giá (có 122/262 nền đất ký hợp đồng góp vốn đơn giá thấp hơn giá Công ty thông báo với số tiền chênh lệch giảm 11,736 tỷ đồng).

Công ty An Thịnh cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,78 tỷ đồng.

Kết thúc thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng số 1 thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến các thiếu sót, vi phạm theo kết quả thanh tra đối với người được giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty An Thịnh.

Đồng thời, UBND TPHCM chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc ký tên, đóng dấu vào Báo cáo khả thi dự án khi chưa được thẩm định; căn cứ vào đó để đề nghị các cơ quan chức năng cho phép đầu tư dự án.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị Công ty An Thịnh nộp ngân sách Nhà nước các khoản thuế với giá trị trên 2,78 tỷ đồng; nộp số tiền phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng./.

Trung Ninh