thu

Toàn cảnh hội nghị

50% đất nông lâm trường được cấp quyền sử dụng

Thông tin được ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội cho biết tại Hội nghị đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng ngày 11.9.2015.

Ông Danh Út cho biết, nông lâm trường có vai trò hết sức quan trọng, là một trong những vấn đề được Quốc hội đề nghị giám sát. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, từ năm 1955 cả nước 822 nông lâm trường, tới thời điểm hiện tại con số này là 623 nông lâm trường với diện tích 7,9 triệu ha.

Trong 10 năm thực hiện nghĩa vụ tài chính, 623 nông lâm trường đã đóng góp nhà nước 1.800 tỷ đồng. Gần đây, theo báo cáo của Bộ Tài chính, số lượng nông lâm trường thực hiện nghĩa vụ tài chính là hơn 1.000 tỷ đồng nữa, góp phần thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, thông qua quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy, hiện nay, các nông lâm trường mới cấp được quyền sử dụng đất được khoảng 50%. Bên cạnh đó, công tác chấp hành chế độ thông tin báo cáo còn nhiều bất cập, chỉ có 30 đến 40% địa phương thực hiện chế độ báo cáo cho bộ, dẫn tới việc các bộ không thể báo cáo đầy đủ cho Chính phủ.

“Với 56,5% tổ chức và 45% diện tích đất nông lâm nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể thấy, chúng ta chưa thực hiện nghiêm quy định của Luật đất đai”, ông Út nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng cũng không nhỏ. Trong đó đất cấp cho nông lâm trường sử dụng cho việc liên doanh liên kết là 42 nghìn ha, đất nông lâm trường sử dụng để góp vốn sản xuất kinh doanh 58 ha, nông lâm trường tự ý cho mượn 14 ha, đất tranh chấp 78 nghìn ha.

Tăng cường kiểm tra giám sát

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, hiện nay kinh phí cho việc đo đạc cấp giấy chứng nhận cho các nông lâm trường đã được phê duyệt, vì vậy đề nghị các địa phương nhanh chóng thực hiện cho kịp tiến độ.

“Việc đo đạc đất đai tại địa phương đã nằm trong danh mục dịch vụ công, vì vậy sở tài nguyên và môi trường các địa phương có thể tham mưu cho UBND cấp tỉnh đặt tổ chức có chuyên môn thực hiện hoặc tổ chức đấu thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ phối hợp với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc”, ông Khuyến cho hay .

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã chỉ đạo thành lập đơn vị công tác giúp địa phương trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận. Đối với các đơn vị vi phạm về sử dụng đất nông lâm nghiệp, sẽ căn cứ quy định của pháp luật để xử lý.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phân công trách nhiệm cụ thể của các thủ trưởng đơn vị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận, phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm cán bộ gây nhiễu phiền hà người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, kể cả địa phương và trung ương.

Tập trung giải quyết những vấn đề liên quan tới xử lý đất tranh chấp đất, đất chồng lấn để triển khai cấp giấy quyền sử dụng đất tại các nông lâm trường. Phấn đấu hết năm 2015 cơ bản hoàn thành mục tiêu cơ bản cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông lâm trường./.

Hồng Quyên