HN

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy cùng 1.227 đại biểu là cán bộ ngành Nội chính Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy…

Chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Theo đồng chí Võ Văn Dũng, thời gian qua, công tác nội chính Đảng đã góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả quan trọng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống"…

Những kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương; sự kế thừa, tiếp nối của quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng kiên trì, liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ; sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Công tác cải cách tư pháp thời gian qua cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp…

Theo Hanoimoi.com.vn