Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Phú Yên được giao là 5.762,68 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các địa phương, các chương trình, dự án là 5.276,14 tỷ đồng, đạt 91,6%. Vốn chưa phân bổ là 486,54 tỷ đồng.

Phú Yên: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 38% kế hoạch
Giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Phú Yên đang đạt thấp. Ảnh minh họa

Hiện tỷ lệ giải ngân của tỉnh Phú Yên đang đạt thấp. Tính đến hết tháng 11 vừa qua, toàn tỉnh mới giải ngân được 38% kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân của việc giải ngân chậm là do giá vật tư, vật liệu xây dựng có nhiều biến động ảnh hưởng quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó là việc thu tiền sử dụng đất không đạt; năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa đáp ứng nhu cầu…

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đang tiếp tục đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện huy động cả hệ thống chính trị ưu tiên cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có mặt bằng bàn giao cho các chủ đầu tư; rà soát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng thông thường để kịp thời cung cấp đầy đủ cho các công trình trọng điểm.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát tiến độ thu ngân sách tỉnh, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí cho các dự án; thường xuyên giám sát, kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn của từng dự án. Trường hợp dự án không thể giải ngân hết vốn, phải kịp thời có văn bản đề xuất để điều chỉnh vốn sang các dự án khác có khả năng giải ngân nhanh, cần bổ sung vốn.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng kiến nghị các bộ, ngành xem xét việc điều phối vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo việc cung ứng cho các dự án; cần có khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tính đến hết tháng 11 vừa qua, toàn tỉnh Phú Yên mới giải ngân được 38% kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân của việc giải ngân chậm là do giá vật tư, vật liệu xây dựng có nhiều biến động ảnh hưởng quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó là việc thu tiền sử dụng đất không đạt; năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa đáp ứng nhu cầu…