Báo cáo cho thấy, cơ quan thuế đã giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 và năm 2023 là 34 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng là 125 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ 22 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường 237 tỷ đồng. Tổng số thuế được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ là 290 tỷ đồng.

Phú Yên: Miễn, giảm, gia hạn hơn 700 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

Cục Thuế Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để người nộp thuế biết, thực hiện. Ảnh: TN

Theo đại diện Cục Thuế Phú Yên, ngay sau khi các chính sách hỗ trợ về thuế của Quốc hội, Chính phủ được ban hành, cục thuế đã triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều phương thức như: đăng trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế Phú Yên; gửi email cho người nộp thuế; đăng trên trang Zalo Cục Thuế Phú Yên; tạo mã QR chứa nội dung các văn bản, chính sách kèm theo các văn bản triển khai, hướng dẫn để doanh nghiệp thuận tiện tra cứu thực hiện.

Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho biết, từ năm 2021 đến nay, Nhà nước ban hành nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chính sách này để người nộp thuế biết, thực hiện.

Cùng đó, Cục Thuế Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, đặc biệt tuyên truyền kịp thời các khoản thu đã hết thời gian gia hạn, tuyên truyền chính sách mới về giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg để người nộp thuế hiểu, thông suốt và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Ngoài ra, cục thuế cũng quán triệt tới từng cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thi hành công vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không thông đồng, tiếp tay cho các hành vi gian lận, buôn bán hóa đơn.

Đồng thời rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tránh ảnh hưởng đến uy tín ngành; phòng chống, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế, các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao./.