cục-thuế-phú-yên-ok.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Phú Yên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuyết Trinh

Trong đó, các khoản thu nội địa đạt hơn 2.169,8 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán Trung ương giao, đạt 25,3% dự toán tỉnh giao, bằng 130,4% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất được 1.582 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán Trung ương giao, đạt 44,1% dự toán tỉnh giao, bằng 120% so với cùng kỳ. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 53,7 tỷ đồng, đạt 76,8% dự toán thu Trung ương và tỉnh giao, bằng 139,9% so với cùng kỳ.

Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho rằng, thu ngân sách những tháng đầu năm trên địa bàn chưa đạt tiến độ dự toán UBND tỉnh giao chủ yếu do nguồn thu tiền sử dụng đất chưa tăng trưởng như kỳ vọng, mới đạt 11,8% dự toán giao. Nguyên nhân là do các đơn vị còn chậm hoàn thiện thủ tục để đưa đất ra bán đấu giá. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư nên có khu đất đã đưa ra bán đấu giá nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, chính sách gia hạn tiền thuế tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu của nguồn thu trọng điểm là thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, bên cạnh sự sụt giảm của tiền sử dụng đất thì ngành Thuế đánh giá số thu khả quan, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước của một số nguồn trọng điểm như doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương.../.

Văn Tuấn