kiem tra thue

Cơ quan thuế thường xuyên đôn đốc NNT nộp tờ khai thuế đạt trên 95%; kiểm tra 100% số hồ sơ khai thuế. Ảnh: Danh Ngọc

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phối hợp có hiệu quả với các ban ngành thuộc khối nội chính quận, chính quyền các phường, ban quản lý chợ thu dóc thuế và tăng cường chống thất thu, khai thác thác nguồn thu.

Hàng tháng, cơ quan thuế thường xuyên đôn đốc NNT nộp tờ khai thuế đạt trên 95%; kiểm tra 100% số hồ sơ khai thuế và xử lý phạt nộp chậm, kê khai sai hơn 100 NNT, thu gần 200 triệu đồng; đôn đốc nộp tờ khai TNDN quý, quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm 2013 và đã đôn đốc 8.620 đơn vị nộp thuế tăng thêm 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi cục đã kiểm tra, rà soát hộ kinh doanh, điều chỉnh năm 2014 so năm 2013 doanh thu tăng 4%, thuế tăng 21%; kiểm tra tại trụ sở 57 đơn vị, truy thu và phạt 17 tỷ đồng.

Chi cục phát động phong trào thi đua quản lý, đôn đốc thu dóc nợ; phối hợp khối nội chính quận thực hiện 2 đợt tổng thu nợ: rà soát NNT nợ lớn để kiểm tra đôn đốc nộp và đưa vào kiểm tra liên ngành; rà soát hộ kinh doanh cá thể các lĩnh vực đôn đốc thu sát phát sinh và số nợ; đối với NNT nợ trên 90 ngày gửi cơ quan chức năng lấy thông tin thực hiện cưỡng chế thuế và đã ban hành 15.864 thông báo nợ với số tiền phạt chậm nộp 21 tỷ đồng; xử lý vi phạm tạo, phát hành hóa đơn 12 đơn vị thu gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt, quý đầu năm, chi cục đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn miễn phí hướng dẫn chính sách thuế mới cho 100% NNT đăng ký; tuyên truyền đăng ký sử dụng hóa đơn theo chính sách thuế mới; nhất là trong những ngày hạn nộp báo cáo quyết toán thuế, chi cục huy động nhân lực mở 8 bàn tiếp nhận và làm cả thứ bảy, chủ nhật cũng như giải quyết nhận hồ sơ ngoài giờ đảm bảo không còn hồ sơ tồn đọng…

Để phấn đấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất, từ đó làm tiền đề phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy yêu cầu các đội thuế tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế; đôn đốc 100% NNT nộp tờ khai thuế hàng tháng, nhất là số chưa nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN và báo cáo tài chính năm 2013; nộp đủ số thuế kê khai, số thuế ghi thu hạn chế nợ mới phát sinh; tập trung thanh tra theo kế hoạch./.

Danh Ngọc