Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sỹ không ngừng phát triển